Webtip: De Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie: van, voor en door de leraar.

Daarom werkt de Onderwijscoöperatie samen met de mensen die zij vertegenwoordigt: leraren in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Binnen de Onderwijscoöperatie behouden al deze organisaties hun eigen specifieke taak en doel. Deze organisaties representeren 200.000 leraren, ruim tweederde van het totaal aantal leraren.

Met andere lerarenorganisaties heeft de Onderwijscoöperatie twee keer per jaar overleg om hun activiteiten zichtbaar te maken en hen bij onze activiteiten te betrekken.

onderwijscooperatie

https://www.onderwijscooperatie.nl

Onderwijscoöperatie staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep en een sterke positie van de leraar. De Onderwijscoöperatie heeft drie speerpunten:

1. Bekwaamheid

De Onderwijscoöperatie helpt om kaders te stellen en normen te ontwikkelen. Deze moeten de kwaliteit van het vak waarborgen. Het beroepsregister voor leraren hoort hier ook bij.

2. Professionele ruimte

De Onderwijscoöperatie wil eraan bijdragen dat leraren de ruimte krijgen om als professional hun vak uit te voeren. Professionele ruimte is de ruimte om uw expertise in te zetten voor onderwijskwaliteit.

3. Status en imago

Goede leraren die ruimte krijgen om hun vak professioneel uit te oefenen, vormen het fundament van een goed imago. Maar er is meer voor nodig om dat imago uit te dragen. De Onderwijscoöperatie stimuleert activiteiten die bijdragen aan een beter imago en een betere status van de beroepsgroep.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/webtip-de-onderwijscooperatie/