Project: Teamwork

Het project Teamwork zal niet in zijn geheel op Mentortijd geplaatst worden, in plaats daarvan zullen we regelmatig lesacviteiten plaatsen die zowel los als voor Teamwork te gebruiken zijn.
Afhankelijk van de tijd kan er een keuze gemaakt worden sommige activiteiten te laten vervallen.

Doelen

  • Sociale cohesie van de groep versterken. Groepsgevoel ontwikkelen door middel van opdrachten.
  • Inzicht vergroten in nut van samenwerken en combineren van talenten en kwaliteiten.
  • Inzicht vergroten in efficiënt overleggen. Leren communiceren omtrent een gezamenlijk te behalen doel.
  • Persoonlijk inzicht in eigen bijdrage aan een groepsopdracht. Wat is mijn sterkte/zwakte?

 

Methode
Teams van liefst 5 leerlingen werken samen en strijden tegen andere teams in coöperatieve spellen en opdrachten. Samenwerken is noodzakelijk om opdracht te voltooien. Bij spellen kunnen punten voor het team verdiend worden. Een goede samenwerking wordt dus beloond.

Groepsindeling
Zo heterogeen mogelijk: o.b.v. leerlingbespreking, sociogrammen, verschillende niveaus, vrienden en vriendinnenbij voorkeur niet bij elkaar. Gelijke j/m verdeling.
De teams blijven hetzelfde tijdens de verschillende activiteiten. De leerlingen blijven dus op elkaars sterke en zwakke eigenschappen aangewezen, en moet daarmee leren omgaan.

Activiteiten
De volgorde van activiteiten die we op Mentortijd plaatsen is niet geheel willekeurig maar kan naar eigen inzicht aangepast. Bij elke activiteit is een werkbrief waarvan elk team een exemplaar ontvangt. Door te observeren wie de werkbrief aanpakt / voorleest, kan al veel afgeleid worden over de dynamiek binnen een groepje.

Kwaliteiten
In een aantal activiteiten wordt aandacht besteed aan het (h)erkennen van kwaliteiten bij jezelf en de ander.

Afsluiting en reflectie
Belangrijk is dat na afloop van elke lesactiviteit aandacht besteed wordt aan een reflectie op de samenwerking. Wat kan beter, wat was mijn rol, wat vond ik van de inbreng van een bepaald teamlid, enzovoort.Hiervoor plaatsen we nog speciale ‘terugkijkformulieren’.

 

Met dank aan Angelo de Smit

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/project-teamwork/

Geef een reactie