Project: Teamwork 1

Als eerste opdracht starten de teams met het bedenken van een naam / logo dat recht doet aan het team, en waaruit de kracht van het team blijkt.

  • Aandacht voor besluitvormingsproces
  • Sterke/zwakke punten ontdekken; opstap naar kwaliteitenleer. Voorbereiding voor kwaliteitenspel.

Belangrijk hierbij is evalueren. Eventueel een notulist/woordvoerder aanwijzen.

  • Welke keuzes hebben jullie gemaakt?
  • Hoe zijn jullie tot die keuze gekomen?
  • Waarom hebben jullie deze keuze gemaakt?
  • Hoe komen de verschillende leden van het team tot uiting in jullie, naam, logo of slogan?
  • Wat zijn de sterke punten van jullie team? Welke zijn minder sterk?

 

Variatie: leuk is om een andere docent of mentor de producten te laten beoordelen/jureren en punten te geven.


Met dank aan Angelo de Smit

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/project-teamwork-1/

Geef een reactie