Project: Blik op je Roots interviewgroepjes

Lesdoel
Aan het einde van de les hebben leerlingen ervaren hoe het is om een gesprek te laten stilvallen en hebben ze gereedschappen gekregen om hiermee om te gaan. Deze activiteit kan ook buiten het project ‘Blik op je Roots’ worden toegepast.

__________________________________________

Inleiding 10 minuten
Blik terug op vorige lessen waarin iemand geïnterviewd werd. Deze week komen alle leerlingen aan de beurt.  In drietallen gaan de leerlingen elkaar om de beurt interviewen waarbij één leerling interviewt, een tweede leerling geïnterviewd wordt en de derde leerling observeert en na het interview feedback geeft.

Bespreek met de leerlingen de interviewtechnieken die in eerdere lessen zijn

besproken en de tips die in het leerling-document staan. Benadruk de tip om de vraag te herhalen wanneer een gesprek stil dreigt te vallen.

De leerling die het interview doet mag altijd de derde persoon (observerend) om hulp vragen wanneer het gesprek stil valt. Als laatste hulplijn mag de geïnterviewde leerling gevraagd worden welke vragen hij/zij aan zichzelf zou stellen om het gesprek weer op gang te brengen.

__________________________________________

Kern 30 minuten
Leerlingen gaan in drietallen de interviews doen. Ieder interview duurt 7 minuten en wordt door de docent aangegeven. Juist doorgaan wanneer er geen vragen meer zijn is het leermoment van deze les, leerlingen mogen daarom niet op eigen tempo doorwisselen van rol.

Na ieder interview geeft de observerende leerling eerst feedback, daarna vertelt de leerling die geïnterviewd is hoe hij/zij de vragen en de aandacht ervaren heeft.

__________________________________________

Slot 10 minuten
Sluit klassikaal af door te bekijken bij wie het interviewen goed ging en bij welke groepjes er lastige punten zaten. Vraag aan de groep ook of er bijzondere verhalen naar boven gekomen zijn.

 

Bekijk het hele project en het gratis lessenpakket hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/project-blik-op-je-roots-groepjes/