Project: Blik op je Roots introductie

In 2009 is het Apostolisch Genootschap in het kader van de ‘Maak wat je Raakt‘ wedstrijd het project ‘Blik op je Roots‘ gestart.
Deze wedstrijd, die iedere 2 jaar gehouden wordt, kent iedere editie een ander thema. Blik op je Roots zal niet meer terugkomen als wedstrijd – wij hebben het als inspiratiebron gebruikt om er een mentorproject aan te wijden.

Tijdens dit project gaan leerlingen een dierbare interviewen over een gebeurtenis uit het leven van die persoon, die het heeft gemaakt wie hij/zij nu is.

 

Benodigdheden voor het project: 

  • Per leerling een videocamera. Dit kan ook een fototoestel of mobiele telefoon zijn, al is hiervan de kwaliteit vaak minder.
  • Per tweetal een computer om de film te monteren. Dit kunnen leerlingen ook thuis doen. Windows Movie Maker of iMovie zijn programma’s die op veel computers al geïnstalleerd staan.
Neem in de eerste lesactiviteit het project met de leerlingen door.
  • Bekijk samen de winnende film van Nathalie Brooks over liefde in de oorlog,
  • Neem de eisen van het project door,
  • Leg vast wanneer de inleverdatum van de film is,
  • Bespreek met leerlingen aan wie zij denken bij ‘dierbaren’,
  • Neem kort de lesactiviteiten rond filmtechnieken door zodat leerlingen weten dat ze hierin ondersteund worden,
  • Leg vast welke verwachtingen leerlingen hebben ten aanzien van het project zodat hier eventueel het programma op kan worden aangepast.

 

Bekijk het hele project en het gratis lessenpakket hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/project-blik-op-je-roots-18/

Geef een reactie