Terug naar Over Ons

Over Mentortijd

Mentortijd is een platform voor allerhande handvatten om met je groep rond groepsvorming en individuele, persoonlijke groei bezig te zijn. Het is mogelijk om een bijdrage te leveren aan de site middels een idee of lesactiviteit. Stuur een mail met je idee.
Lesactiviteiten kennen geen specifieke leeftijdscategorie. Veel projecten zijn in de onderbouw van het middelbaar onderwijs getest, door het project naar eigen inzicht aan te passen kunnen ook leerlingen van andere leeftijden of ervaring ervan profiteren.

Het advies is om activiteiten altijd eerst zelf te maken voordat je dit met leerlingen doet en/of de activiteiten samen met de leerlingen mee te doen. Leerlingen waarderen dit enorm, de betrokkenheid stijgt. Ook kun je beter inschatten hoeveel tijd iets kost en wat je van je leerlingen vraagt op persoonlijk en emotioneel gebied.
Omdat sommige activiteiten erg persoonlijk kunnen worden is het erg belangrijk de veiligheid van de groep in de gaten te houden, of hier eerst aandacht aan te besteden alvorens met een project te beginnen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/over-ons/mentortijd/