Lesactiviteit: Ranking Elkaar

Wat vind jij belangrijker? Geld, spullen, status of een mooi uiterlijk?

 

Bij de oefening “Ranking Elkaar” gaan de leerlingen zowel hun eigen normen en waarden inschatten als die van hun groepsgenoten. De oefening kent de volgende stappen:

– Verdeel de leerlingen in groepen van 4 of 5. Geef iedere leerling een antwoordblad en ieder groepje een stapel vragenkaartjes.
– Doe er eerst eentje zelf voor. Pak een kaartje en lees de 4 keuzes voor. Schaal de 4 opties voor jezelf in en schrijf dit op een blad; de leerlingen proberen tegelijkertijd in te schatten welke antwoorden jij op jouw blad schrijft.
– Lees jouw antwoorden voor, de leerlingen mogen zichzelf 1 punt geven per goed antwoord op de juiste plek.

– De leerlingen gaan nu zelf aan de slag: de leerling met de grootste slaapkamer begint, de overige leerlingen proberen op hun eigen antwoordblad de antwoorden van die leerling in te schatten.
– De groepjes werken op hun eigen tempo en houden zelf hun score bij.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-ranking-elkaar/

Geef een reactie