Lesactiviteit: Oudergesprek voeren

Bron: Weer Samen naar School Berkendal

Hoe voer je een oudergesprek?

Voorbereiding:

 1. Zorg dat je op de hoogte bent van de inhoud van vorige gesprekken (zie CITO LVS)
 2. Bedenk goed welke informatie je met ouders wilt bespreken
 3. Maak een korte agenda waar je de bespreekpunten in zet
 4. Benoem altijd positieve punten, naast evt minder positieve punten, bedenk dat je over hun kind praat)
 5. Kom eventueel terug op eerder gemaakte afspraken (ook van vorige schooljaren)
 6. Zorg ervoor dat je niet te veel wilt bespreken, waarschijnlijk hebben ouders ook inbreng en je hebt maar ca. 10 minuten
 7. Besef dat je maar 3x per jaar een oudergesprek hebt. Schat dit op waarde!

De inleiding:

 1. Heet de ouders hartelijk welkom en begin met het voorleggen van de bespreekpunten
 2. Vraag hen of zij nog een bespreekpunt willen toevoegen. Pas desnoods je agenda aan of maak een vervolgafspraak als er meer tijd nodig blijkt te zijn. Belangrijk is dat je ouders serieus neemt, dus ook hun inbreng

Het gesprek:

 1. Jij bent als leerkracht de gespreksleider
 2. Gebruik de bespreekpunten als leidraad voor het gesprek
 3. Bewaak de tijd door per gespreksonderdeel af te ronden.
 4. Maak gebruik van verschillende gesprekstechnieken (actief luisteren, tussendoor samenvatten en inleven/meeleven)
 5. Wees wel duidelijk en eerlijk (het is belangrijk je bewust te zijn “Hoe je wat zegt”)
 6. Ouders en leerkrachten moeten partners zijn in het gesprek: Het kind staat centraal
 7. Besef dat ouders en kind altijd loyaal aan elkaar zullen zijn
 8. Het geven van erkenning is belangrijk: je laat merken dat je hoort wat de ander zegt,  dat je begrijpt wat er in de ander omgaat
 9. Probeer ouders te betrekken bij het oplossen van (leer/gedrag) problemen
 10. Als het goed gaat met de leerling: Een gesprek is ook dan heel nuttig, de samenwerking/band tussen ouders en leerkracht krijgt een steviger basis en het kind wordt bevestigd in het feit dat het zo zijn best doet (competentiegevoel)

De afronding:

 1. Rond het gesprek positief af en herhaal evt gemaakte afspraken
 2. Vraag of alles voor de ouders duidelijk is en geef aan dat ze erop terug kunnen komen.
 3. Heb je tijdnood, maak dan een nieuwe afspraak met (een van) de ouders
 4. Maak aantekeningen en voer gegevens en afspraken in:
  LVS Cito àadministratieànotitie

Aandachtspunten:

Uitgangspunt van alles is dat zowel school/leerkracht en ouders het beste willen voor het kind.

Laat merken dat je met het kind begaan bent en laat wat werk zien van het kind.

Probeer een leuke anekdote te vertellen, school is tenslotte niet alleen een leerinstituut.

Laat merken dat de ouders en voor jou toe doen en dat je belang hecht aan een goede relatie t.b.v. hun kind/jouw leerling.

Zet eventueel de computer aan met de specifieke leerlingengegevens van uit LVS

Zijn er vragen waar je geen antwoord op weet, benoem dat dan en overleg dit eerst met de directeur of ib’er. Kom er wel altijd op terug.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-oudergesprek-voeren/

Geef een reactie