Lesactiviteit: Goede Voornemens

goedevoornemensDoel:

Leerlingen gaan nadenken over hun goede voornemens en proberen deze zo SMART mogelijk te formuleren.
Na afloop van de activiteit worden alle goede voornemens in de groep zichtbaar opgehangen.

 • Bespreek met de leerlingen wat mogelijke goede voornemens zijn en waarom deze vaak niet lukken. Dit heeft vaak te maken met het feit dat mensen de kosten niet goed overwegen, daarnaast zijn doelen lang niet altijd duidelijk omschreven.
 • Bespreek het systeem SMART met de leerlingen:
  Specifiek
  Meetbaar
  Acceptabel
  Realistisch
  Tijdsgeboden
  Voor leerlingen zijn met name meetbaar en tijdgebonden waardevolle toevoegingen.
 • Laat leerlingen een goed voornemen omschrijven.
 • Laat ze hun doelen in tweetallen aanscherpen.
 • Leerlingen leveren hun doel in op een briefje. Netjes, zodat het opgehangen kan worden in de groep.

Variatie: Laat leerlingen na het formuleren van hun doel nadenken over de mogelijke kosten en baten van hun voornemen. Voor meer informatie, zie lesactiviteit Stel de Balans vast.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-goede-voornemens/

Geef een reactie