Lesactiviteit: Foto-omschrijving

shape-collage-ep70f4df

Deze lesactiviteit kan zowel in 1 uur gedaan worden als over meerdere lessen verspreid. De activiteit is erg geschikt om een ruimte leuk en persoonlijk in te richten.

Doel
Aan het einde van de lesactiviteit heeft iedere leerling een foto die zichzelf omschrijft, voorzien van (maximaal) 3 woorden.

Inleiding | 10 minuten
De opdracht is simpel: de leerlingen maken in twee- of drietallen een wandeling. Aan het einde van die wandeling heeft iedere leerling een foto van zichzelf gemaakt die de kwaliteiten van die leerling duidelijk laat zien. Dit kan in mimiek, houding of achtergrond / omgeving te zien zijn.

Maak groepjes waarbij in ieder groepje minimaal 1 leerling foto’s kan maken. Dit kan met bijvoorbeeld een telefoon zijn. Wanneer het mogelijk is kunnen leerlingen buiten het schoolgebouw, anders zoeken ze een geschikte fotolocatie binnen de schoolgrenzen.

Voor het primair onderwijs kan de opdracht als huiswerk gegeven worden, het versieren van de foto’s is dan de kernactiviteit. 

Kern | 45 minuten
De leerlingen zijn zelfstandig in drietallen bezig. Loop rond en observeer hoe de gesprekken gaan en wie er eventueel leiderschap toont.

Slot | 5 minuten
De leerlingen leveren hun foto en de 3 woorden in. Dit kan, afhankelijk van de tijd, digitaal waarbij de woorden in de bestandsnaam staan. Ook is het mogelijk om de leerlingen de foto te laten printen en de woorden erbij te laten vormgeven met potlood, papier, stiften, … Voor de laatste optie is het wenselijk om dit een tweede les te doen en leerlingen de foto’s zelf te laten printen.

Hang de foto’s op een vaste plek in school op, bijvoorbeeld het lokaal waar de mentorlessen vaak plaatsvinden. 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-foto-omschrijving/

Reacties zijn uitgeschakeld.