Lesactiviteit: de Wensboom 2/2


Een wensboom is een boom die, volgens het volksgeloof, wensen kan doen uitkomen. Er worden offers gebracht bij het boomheiligdom. Wensbomen komen voor over de hele wereld, in verschillende vormen.
In een onderwijssituatie leert het leerlingen om te gaan met hun emotie en biedt het docenten meer inzicht in wat er bij leerlingen speelt.

Klassikaal werken met de boom

Er kan gekozen worden om in groepsverband met de boom te werken. Dit kan door middel van een thema dat actueel is. De docent kan leerlingen vragen iets over het thema op te schrijven wat met henzelf te maken heeft, of vragen die het bij hen oproept.
Wanneer de leerlingen hun blaadjes hebben opgehangen kan dit gezamenlijk besproken worden, ook kan het individueel gelaten worden door de leerlingen op hun eigen tempo de blaadjes te laten lezen.
Wanneer de leerling ‘klaar’ is met zijn/haar vraag mag de leerling het blaadje weghalen of er een ander blaadje aan toevoegen.

De wensboom kan een mooie aanleiding zijn om klassikaal met leerlingen te praten over dood, scheiding, verdriet, rouw en vele andere onderwerpen.

Tips voor de docent

Aangezien leerlingen het vaak heel moeilijk vinden om over hun eigen emoties te praten of het initiatief hiervoor te nemen is het, net als bij vele van onze projecten, een grote aanrader om zelf mee te doen en te starten. Wanneer leerlingen gewend zijn aan de wensboom zullen ze steeds meer op eigen initiatief een boomblaadje ophangen.

De wensboom kan onder andere gebruikt worden in combinatie met:

Met dank aan Gaby van der Leegte

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-de-wensboom-22/

Geef een reactie