Project: Blik op je Roots Interviewtechnieken

Lesdoel
Aan het einde van de les kunnen leerlingen uitleggen wat diepgang is en hoe dit in een interview bereikt kan worden. Deze activiteit kan ook buiten het project ‘Blik op je Roots’ worden toegepast.

__________________________________________

Inleiding 10 minuten
Blik terug op de vorige les. Wat is het doel van het project, wat leerde de tekening over diepgang ons?
Bespreek met leerlingen het verschil tussen open en gesloten vragen. Gesloten vragen hebben vaak een kort, duidelijk antwoord waar open vragen voor verhalen kunnen zorgen.

__________________________________________

Kern 30 minuten
Om het stellen van open en gesloten vragen te oefenen gaat de groep de docent interviewen. De leerlingen krijgen een aantal minuten om na te denken over mogelijke onderwerpen en vragen, daarna krijgt iedere leerling 1 vraag om te stellen.

Het doel is om zo veel mogelijk “door te vragen” op elkaars vragen, waarbij je misschien niet je eigen vraag kunt stellen.

 

De docent gaat op een centrale plek zitten, de vraagbeurt kan worden aangegeven met bijvoorbeeld een Talking Stick.
Dit is een stok die door indianenstammen gebruikt wordt om aan te duiden wie mag spreken. Een ander voorwerp kan ook.

__________________________________________

Slot 10 minuten
Bespreek het interview na.

> Werd er goed naar elkaar geluisterd, werd er goed doorgevraagd?

> Welke vragen waren erg goed, en waarom?

 

Leg vervolgens uit dat van leerlingen verwacht gaat worden een reflectie op hun eigen interview te geven. In deze reflectie geven ze aan welke ‘wijze les’ geleerd kan worden. Bespreek dit daarom ook in de groep:

> Welke wijze les kan geleerd worden van het verhaal wat je docent verteld heeft?

Sluit af met de leerlingen erop wijzen dat ze op tijd een persoon kiezen om te interviewen en ook een datum vastleggen om het interview te gaan doen.

 

 

Bekijk het hele project en het gratis lessenpakket hier.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.mentortijd.nl/project-blik-op-je-roots-interviewtechnieken/

Geef een reactie