Lesactiviteit: Netjes, Normaal

Ben jij netjes of normaal? Een geleid groepsgesprek over gewenst gedrag. Kan erg verhelderend werken!

Met dank aan Paul Pelle

Deze activiteit heeft als doel om bij iedereen, zowel leerlingen als de mentor en eventuele andere betrokken docenten,  duidelijk te krijgen welk gedrag gewenst wordt.

Begin met te bespreken wat de verschillen zijn tussen ‘netjes’ en ‘normaal’. Netjes is beschaafd, beleefd. Het is fijn als leerlingen dit doen. Normaal is vanzelfsprekend. Er mag van alle leerlingen verwacht worden dat dit gebeurt.

Alle leerlingen krijgen een werkblad (hieronder te downloaden). Op dit werkblad staat een aantal gedragingen die leerlingen kunnen herkennen. De eerste opdracht is om deze voorbeelden in de voor hen juiste kolom te zetten. Het gaat hier om hun persoonlijke mening: niet om wat de groep vindt.
In de extra kolommen kunnen zij hun eigen toevoegingen plaatsen, voorbeelden die niet op het werkblad vermeld staan.

In het groepsgesprek wordt ieder voorbeeld besproken en op het bord ingedeeld als ‘netjes’ of ‘normaal’. Hierin kunnen verschillen ontstaan die een mooie bron voor een gesprek vormen: onderdelen die door leerlingen verschillend worden ingeschaald. Dit kan soms ook veel ongewenst gedrag verklaren: dingen die een docent normaal vindt terwijl een leerling dit als zeer netjes beschouwt en daarom een compliment verwacht.

Aan het einde van het groepsgesprek kunnen de toevoegingen van de leerlingen besproken worden en wordt gekeken in hoeverre de groep de ‘normale’ dingen ook daadwerkelijk doet. Hieruit kunnen eventueel gezamenlijke afspraken of doelen voortkomen.

netjes_normaal

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-netjes-normaal/

Reacties zijn uitgeschakeld.