Lesactiviteit: Mondelinge Groepsreflectie

Leerlingen gaan in kleine groepen van 4 bij elkaar zitten en vertellen elkaar kort (1 of 2 minuten) over de dag. De overige 3 leerlingen luisteren aandachtig en stellen verhelderende vragen. Wanneer ze niet naar elkaar luisteren, niet veel vertellen of geen vragen stellen zullen ze aan het einde van de opdracht een probleem hebben.
Wanneer iedereen aan de beurt geweest is geeft de docent klassikaal beurten aan leerlingen en bevraagt hen over iemand anders uit het groepje.
Vragen als:

– Omschrijf de dag van … in 1 woord?
– Omschrijf de dag van … in 1 zin?
– Wat was het beste uit de dag van …?
– Wat was het slechtste uit de dag van …?
– Wat, uit de dag van …, zou jij anders gedaan hebben?
– Wat vond jij het meest bijzondere uit de dag van …?
– Van de kinderen uit jouw groepje, wiens dag vond jij het meest interessant? Waarom?

Nadat de leerlingen antwoord geven op de vragen krijgt de persoon waar het over gaat  de kans om te reageren.
– Klopt het wat over je gezegd is?
– Is er goed naar je geluisterd?
– Is er iets vergeten wat je nog graag wilt vertellen?

Verdiepingsopdracht: Laat leerlingen het eindgesprek voeren en elkaar bevragen over andermans reflectie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-mondelinge-groepsreflectie/

Geef een reactie