Lesactiviteit: Moet toch kunnen?

Maak gebruik van de landelijke campagne!

Wellicht heb je er al eens van gehoord: via www.moettochkunnen.nl is een initiatief gestart om mensen bewust te maken van pesten op de werkvloer. Hierbij worden alledaagse situaties vergezeld van de uitspraak “moet toch kunnen?”

Docenten hebben te maken met dergelijke grensgevallen: leerlingen ook. Onderling én in contact met onderwijzend personeel. Een mooi moment om je leerlingen serieus te nemen en te onderzoeken of zij dagelijkse situaties kunnen noemen die ook in de categorie “moet toch kunnen” vallen.

Lesidee:

  • Leg de campagne uit. Laat posters zien of het filmpje (via Facebook).
  • Vraag naar de reacties van leerlingen. Over het onderwerp en het feit dat er aandacht aan besteed wordt.
  • Laat leerlingen een week lang een dagboek bijhouden met welke situaties ze tegenkomen. Dingen uit het verleden mogen ze ook opschrijven.
  • Bespreek de bevindingen in kleine groepjes en laat per groepje maximaal 3 uitspraken kiezen.
  • Maak van de verschillende gekozen uitspraken posters en laat leerlingen bedenken (en regelen) waar ze deze in school kunnen ophangen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-moet-toch-kunnen/

Geef een reactie