Lesactiviteit: 15 minutes of Fame 2/2

warhol

Omdat verschillende vormen van presenteren één van de doelen van “15 minutes of Fame” is, kijken we deze week naar het beoordelen van of feedback geven op presentaties.

Bespreek, voor de eerste presentatie begint, de beoordelingscriteria met de leerlingen:

 • Aandacht
  Is de presentatievorm origineel?
  Is er zichtbaar aandacht besteed aan de presentatie?
  Zijn teksten zonder spelfouten?
 • Organisatie
  Past de presentatievorm bij het onderwerp?
  Staan alle materialen klaar?
  Worden de 15 minuten effectief gebruikt?
 • Interactie
  Is er contact met het publiek? Oogcontact, vragen stellen, leerlingen actief betrekken?
  Worden de vragen goed beantwoord?
  Is de lichaamstaal van de presentator uitnodigend?

De leerlingen krijgen aan het einde van de presentatie kans om vragen te stellen, feedback wordt gegeven in de vorm van tips en tops.
Belangrijk bij TIPS en TOPS:

 • Een top geeft aan wat goed ging,
 • Een tip geeft aan hoe iets beter zou kunnen. Een valkuil van leerlingen is aangeven wat niet goed ging, het is echter pas een tip wanneer je zelf een suggestie geeft waar de presentator mee vooruit kan.
  Bijvoorbeeld niet: “Je leest voor vanaf je spiekbrief”, maar “Gebruik steekwoorden, dan wordt de kans groter dat je het uit je hoofd doet.”
 • Zowel tips als tops dienen alleen ontvangen te worden, de presentator zegt ‘dank je’ of vraagt om verduidelijking. Leerlingen (en volwassenen) willen vaak bij tips een excuus aangeven of zwakken tops af, beiden is een teken dat het niet ontvangen wordt of kan worden.
 • Probeer tips en tops in evenwicht te houden. 1 top en 7 tips is moeilijk te ontvangen.
 • Vaak is 2 tips en 2 tops per presentatie per groep voldoende voor mensen om te ontvangen. Niet alles dient gezegd te worden, de beperking dwingt leerlingen ook om goed na te denken over de feedback die ze geven.
 • Een presentator kan te allen tijde aangeven geen feedback meer te kunnen ontvangen, omdat hij/zij “vol” zit. Dit is een belangrijk onderdeel wat voor leerlingen vaak moeilijk is.
 • Leerlingen kunnen vaak zelf aangeven van wie ze tips en tops ontvangen. Leerlingen kunnen aangeven of ze feedback hebben door hun vinger op te steken. Dit zullen in het begin misschien nog vriendjes/vriendinnetjes zijn, vaak groeien leerlingen hierin en gaan ze oprechte feedback van anderen waarderen.
 • Variatie: laat alle leerlingen schriftelijk 1 tip en 1 top geven op kleine briefjes. De presentator kan later, wanneer alles gelezen is, aan de groep laten weten welke tip en welke top het meest waardevol waren. 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.mentortijd.nl/lesactiviteit-15-minutes-of-fame-22/

Geef een reactie