Je Brein de Baas

Met dank aan Hajo Krol.

Hajo stuurde ons het volgende bericht. Aangezien het gratis is én goed voor de leerlingen, maken we daar graag reclame voor. Zegt het voort dus!

Landelijk en vrij beschikbaar voor scholen: lesmateriaal dat bijdraagt aan het versterken van de mentale gezondheid van jongeren – juist nu zo belangrijk!

Het opengaan van de scholen is het perfecte moment om met leerlingen in gesprek te gaan over het effect van alle maatregelen op hun mentale gezondheid. Het lesmateriaal ‘Je Brein de Baas?!’ is speciaal daarvoor bedoeld. Het gaat over waarom veel jongeren last hebben van de coronamaatregelen en over stress en de werking hiervan op het brein. Met animatiefilmpjes en een handleiding met praktische opdrachten kan iedere mentor hier zo mee aan de slag.

Het lesmateriaal gaat uit van een preventieve werking. Door aandacht te besteden aan dit thema en het gesprek aan te gaan krijgen jongeren inzicht in zichzelf en kunnen ze met hun klasgenoten hierover in gesprek. Hierdoor krijgen ze ook meer inzicht in en begrip voor elkaar.

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hebben verschillende samenwerkingspartners dit materiaal ontwikkeld, dat ook aansluit bij de Gezonde School aanpak. Docenten, leerlingen, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, de GGD Regio Utrecht en vele andere deskundigen zijn onderdeel geweest van het ontwikkelproces.

Hoe kunnen scholen meedoen?

Om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren profijt hebben van het materiaal is dit in het hele land vrij beschikbaar. Iedere school kan hier gebruik van maken. Het is ook bruikbaar als onderdeel van de interventies die uitgevoerd worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het lesmateriaal is gratis toegankelijk op de site van het NCJ:
Je Brein de Baas?! Daar zijn ook filmpjes te vinden met meer achtergrond informatie.  

Voor vragen kunnen scholen terecht bij hun jeugdverpleegkundige, jeugdarts of Gezonde School adviseur.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.mentortijd.nl/je-brein-de-baas/